?Bảng kê đính kèm hóa đơn có bắt buộc đóng dấu?

Công ty tôi thực hiện xuất bán một lô hàng hóa cho công ty khách hàng, do số lượng các mặt hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn nên công ty tôi đã xuất hóa đơn kèm theo bảng kê cho khách. Vậy tôi xin hỏi bảng kê kèm…


Chuyên mục: Hóa đơn


?Cách làm tròn số khi viết hóa đơn

Công ty tôi là công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, thường xuyên phải xuất hóa đơn cho khách hàng. Cho tôi hỏi là nếu số trên hóa đơn lẻ thì có được phép làm tròn không và nếu có thì cách làm tròn như thế nào ? TRẢ LỜI: Căn…


Chuyên mục: Hóa đơn


?Mất hóa đơn đã hủy có bị làm sao không?

Công ty tôi làm mất 1 hóa đơn GTGT đầu ra liên 2, tuy nhiên đây là hóa đơn xóa bỏ và công ty tôi đã lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn này. Vậy chúng tôi có bị phạt hành chính về sự việc làm mất hóa đơn…


Chuyên mục: Hóa đơn


  • Copyright © 2017 by KTAX.VN
  • All Rights Reserved
Top